Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України

Запрошуємо представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих і професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України, стати учасниками установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України, які відбудуться 6 вересня 2017 року.

Місце проведення установчих зборів – актова зала Мінінфраструктури України (3 поверх), м. Київ, проспект Перемоги, 14. Початок зборів о 11.00 годині, початок реєстрації о 10:00.

Для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України до ініціативної групи (згідно з п. 8 Типового Положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній,  районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996) необхідно подати заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадського суспільства. До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації, гіпер посилання на сторінку з інформацією про кандидата на веб-сайті інституту громадянського суспільства (за наявності);

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із Статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як власником бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних, включно з публікацією їх на офіційному  веб-сайті органу;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, а також про результати  діяльності, яка безпосередньо пов’язана з діяльністю Міністерства інфраструктури України, завдання якого визначені п. 3 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня  2015 року № 460), подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону, адресу офіційного веб-сайту інституту громадянського суспільства.

З метою проведення рейтингового інтернет голосування, що сприятиме відкритості та прозорості установчих зборів, ініціативна група рекомендує додати до заяви: кольорове фото в електронній формі розміром не менше 300х300 точок; гіпер посилання на  особисту сторінку кандидата та сторінку інституту громадянського суспільства в соціальних мережах; мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються його мотиви бути обраним до складу Громадської ради;

копію податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за два останні роки (з відміткою податкової або квитанцією, що підтверджує подання звітності).

Заява та всі документи, що додаються до неї, завантажуються через форму на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України (https://gromrada.mtu.gov.ua/) та оригінали документів обов’язково надаються ініціативній групі з 24 липня 2017 року до 7 серпня 2017 року включно. Документи надіслані засобами поштового зв’язку розглядаються згідно дати відправлення на поштовому штемпелі.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть інститути громадянського суспільства та кандидат.

Порядок розгляду поданих документів та підстави для відмови представнику інституту громадянського суспільства визначаються згідно Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

Установчі збори Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України є публічним відкритим заходом. Учасники установчих зборів можуть вести аудіо-, фото- та відеофіксацію, вільно зберігати та поширювати цю інформацію, вести трансляцію установчих зборів.

Проведення установчих зборів відкриває уповноважений представник ініціативної групи з числа кандидатів до нового складу Громадської ради, також слово надається присутньому керівництву Міністерства інфраструктури України. Зачитується цей порядок проведення установчих зборів, обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, визначається кількісний склад Громадської ради, що не може становити більш як 35 осіб.

Проводиться конкурс з формування складу Громадської ради шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, за осіб, які особисто присутні на установчих зборах, кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства. Особиста участь кандидата на установчих зборах обов’язкова, дистанційна участь або участь іншої особи за довіреністю не передбачена.

Рейтингове Інтернет-голосування проводиться протягом двадцяти чотирьох годин через офіційний веб-сайт Міністерства інфраструктури України.

Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь у рейтинговому Інтернет-голосуванні. Під час участі в рейтинговому Інтернет-голосуванні громадянин може проголосувати за одного або декількох кандидатів але не більше ніж визначений кількісний склад Громадської ради.

Під час проведення рейтингового Інтернет-голосування в установчих зборах оголошується перерва на строк не більше 15 робочих днів для проведення голосування та встановлення результатів. Після перерви лічильна комісія доповідає про результати рейтингового Інтернет-голосування. Обраними до складу Громадської ради за результатами рейтингового Інтернет-голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Мінінфраструктури. Міністерство інфраструктури України оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

Документи, оформлені належним чином, приймаються ініціативною групою з 24 липня 2017 року до 7 серпня 2017 року включно за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14; у робочі дні - з 9.00 до 17.00 години, у п’ятницю - з 9.00 до 16.00 години. Електронні копії документів завантажуються через форму на веб-сайті Мінінфраструктури України             (https://gromrada.mtu.gov.ua/). Телефон для довідок: (044) 351-41-75, 351-49-12  

Ініціативна група