Інформація ініціативної групи

Інформація ініціативної групи

ПОВІДОМЛЕННЯ

Громадська рада при Міністерстві оборони України як консультативно-дорадчий орган утворюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 ( зі змінами) з метою забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики, здійснення громадського контролю за діяльністю органу влади, при якому вона утворена, та налагодження ефективної взаємодії Міністерства оборони України з громадськістю.

Склад Громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у її роботі та делеговані інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад Громадської ради визначатиметься установчими зборами на строк у два роки.

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву про участь в установчих зборах, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства, який має досвід військово-патріотичного виховання громадян України, сприяє вирішенню питань соціального захисту військовослужбовців, осіб звільнених у запас або відставку, і членів їхніх сімей та напрям діяльності якого відповідає інтересам Міністерства оборони України і Збройних Сил України.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

До заяви додаються:

— рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

— біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

— копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства, зокрема: копії статуту, свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ або наказу про легалізацію шляхом повідомлення;

— інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років;

— згода на обробку персональних даних кандидата для участі в установчих зборах.

Документи приймаються ініціативною групою з 21 січня по 9 лютого 

2015 року включно (кожний понеділок, середу та четвер з 14.00 до 18.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України, кімната 324. 
За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група сформує список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради. Уточнена дата, час та місце проведення установчих зборів буде розміщено на веб-порталі Міноборони.

Телефон для довідок:

454-40-59,(067) 701-04-99 — Баранська Т.Р.

СПИСОК

ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві оборони України

1. ЩЕРБІНІН Олександр Миколайович Заступник директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України
2. КОЛЕСНИК Віталій Васильович Заступник директора Департаменту — начальник відділу формування військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України
3. Полковник ГОЛОТА Віталій Михайлович Начальник відділу військово-соціальної роботи соціально-психологічного управління Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України
4. БАРАНСЬКА Тетяна Романівна Головний спеціаліст відділу роботи з громадськими, релігійними організаціями та шефських зв’язків Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України
5. КОШЕЛЬ Микола Миколайович Головний спеціаліст відділу правового забезпечення роботи з кадрами та реалізації їх соціальних прав Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України
6. РОЗОВИК Світлана Василівна Головний спеціаліст Відділу по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони України
7. ДАШКЕВИЧ Олександр Іванович Науковий співробітник Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України
8. ПАЛІЙ Віктор Миколайович Голова Всеукраїнської спілки громадських організацій «Громадянська солідарність»
9. БОРТНІК Руслан Олегович Голова громадської організації «Правозахисна організація «Спільна мета»
10. ВІКНЯНСЬКИЙ Павло Матвійович Голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентська республіка»
11. КОСТЮК Олександр Володимирович Голова Всеукраїнської громадської організації «Соборне гетьманське козацтво»
12. ПАШИНСЬКИЙ Володимир Йосипович Виконавчий секретар Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка військовослужбовців»
13. СЕМЕРИЧ Юрій Петрович Голова громадської організації «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та ветеранів військ зв’язку»
14. ХАРЕЧКО Михайло Миколайович Координатор Всеукраїнської громадської організації «Громадський рух «За Майбутнє»
15. ГРАБСЬКИЙ Сергій Маратович Голова Ради громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Союз учасників миротворчих операцій»
16. ЧИЖМАРЬ Юрій Іванович Начальник управління військово-патріотичної роботи та сприяння територіальній обороні Товариства сприяння обороні України
17. ВОРОБЙОВ Володимир Сергійович Член Ради Міжнародної громадської організації «Воїнство і віра»
18. НОВІКОВ Владислав Олександрович Співголова комітету Асоціації народних волонтерів України

ПОВІДОМЛЕНЯ

ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві оборони

25 грудня 2014 року відбулося засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради при Міністерстві оборони України (далі — ініціативна група). Рішенням ініціативної групи обрано керівний склад та секретаріат: голова ініціативної групи — СЕМЕРИЧ Юрій Петрович, голова громадської організації «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та ветеранів військ зв’язку»: заступники голови ініціативної групи: ПАЛІЙ Віктор Миколайович, голова Всеукраїнської спілки громадських організацій «Громадянська солідарність»; ПАШИНСЬКИЙ Володимир Йосипович, виконавчий секретар Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка військовослужбовців»; секретаріат ініціативної групи: ХАРЕЧКО Михайло Миколайович, координатор Всеукраїнської громадської організації «Громадський рух «За Майбутнє»; БАРАНСЬКА Тетяна Романівна, Головний спеціаліст відділу роботи з громадськими, релігійними організаціями та шефських зв’язків Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України; РОЗОВИК Світлана Василівна, головний спеціаліст Відділу по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони України. Крім того, ініціативною групою опрацьовано Календарний план роботи ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві оборони України відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, який затверджено головою ініціативної групи та розміщено нижче. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН роботи ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві оборони України (далі — ІГ)

№ з/п Дата (час та місце) проведення Найменування заходу Відповідальний (хто залучається)
1. За потребою (Центральний будинок офіцерів ЗС України (далі — ЦБО), к. 319) Проведення робочих засідань ІГ Голова та секретаріат ІГ
2. 21.01-09-02.15 (понеділок, середа, четвер 14.00-18.00 ЦБО, к.324)

Прийом та реєстрація документів від інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах:

— рішення про делегування представника для участі в установчих зборах;

— біографічна довідка делегованого представника ІГС;

— копії документів про легалізацію ІГС: копії статуту, свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ або наказу про легалізацію шляхом повідомлення;

— інформація про результати діяльності ІГС протягом 2013-2014 рр.

— згода на обробку персональних даних кандидата для участі в установчих зборах

Ініціативна група
3. до 09.02.15 Доповідь МОУ (ЗМОУ) щодо проведення установчих зборів та участі в них керівництва Міноборони Голова ініціативної групи
4. до 15.02.15 Формування списку учасників установчих зборах — кандидатів до складу ГР Секретаріат ІГ
5. до 15.02.15 Виготовлення мандатів для голосу-вання із зазначенням ПІБ та назви інституту громадянського суспільства Секретаріат ІГ
6. до 10.02.15 Підготовка та розміщення повідом-лення на веб-сайт Міноборони про уточнену дату, час та місце проведення установчих зборів Секретаріат ІГ та ДСГП МОУ
7. 16.02.15 (15.00, ЦБО, кімн. 319)

Проведення підсумкового засідання ІГ (затвердження списку учасників установчих зборах — кандидатів до складу Громадської ради, порядку денного та регламенту проведення установчих зборів)

Голова та члени ІГ
8. 20.02.15 (15.00, ЦБО, кімн.117)

Проведення установчих зборів з метою формування Громадської ради (обрання головуючого установчих зборів, секретаря та лічильної комісії)

Ініціативна група та учасники установчих зборів
9. до 25.02.15

Затвердження протоколу установчих зборів та подання його Міністру оборони для ознайомлення та зат-вердження складу Громадської ради

Голова та секретар установчих зборів
10. до 28.02.15

Підготовка та розміщення інформації на веб-сайті Міноборони про сформований склад Громадської ради

Секретаріат ІГ та ДСГП МОУ
11. до 15.03.15

Організація та підготовка першого засідання Громадської ради при Міністерстві оборони України:

— опрацювання проекту Положення про Громадську раду та погодження його з зацікавленими структурними підрозділами Міноборони та Генерального штабу ЗС України;

— узагальнення пропозицій до Плану роботи Громадської ради на 2015 р.

Голова та члени ініціативної групи
12. до 25.03.15

Проведення першого засідання Громадської ради:

— обрання голови Громадської ради, заступників голови та секретаріату;

— схвалення Положення про Громадську раду;

— затвердження Плану роботи Громадської ради

Голова ініціативної групи та члени Громадської ради

13. до 30.03.15

Підготовка та розміщення інформації на веб-сайті Міноборони про прийняті рішення Громадської ради

ДСГП МОУ