ВГО «Спільна мета» пропонує долучитися до ініціатив із «перезавантаження» відношення влади до формування і реалізації державної політики та активних антикорупційних і люстраційних заходів

ВГО «Спільна мета» пропонує долучитися до ініціатив  із «перезавантаження» відношення влади до формування  і реалізації державної політики та активних  антикорупційних і люстраційних заходів

У критичні для сучасної історії країни часи, свідомо та патріотично налаштовані активісти та громадські діячі за ініціативою Всеукраїнської громадської організації «Спільна Мета» пропонують не стояти осторонь необхідності реформування країни, а долучитись до процесу, зокрема, щодо активних антикорупційних та люстраційних дій.

Останні дії представників влади, а саме: кадрові призначення, підходи до проведення тендерів і закупівель, розмитнення товарів, неефективна та компрометуюча діяльність так званого уповноваженого урядом з питань антикорупційної політики та інші аналогічні дії свідчать про продовження декларативного ставлення до необхідності змін відношення до громадян, які вивели їх на майдани.

Об’єднавчими зусиллями громадськості необхідно примусити владу допустити представників громади до формування і реалізації антикорупційної політики у державі та забезпечити можливість громадським рухам та радам самостійними антикорупційними діями формувати та корегувати дії органів влади, яка має забезпечувати інтереси громадян.

З цією метою до кінця березня пропонується створення Форум, як об’єднаного громадського органу, що має стати рупором спільноти активних громадян, які мають об’єднати зусилля по зупиненню загрозливого корупційного стану в країні та долучення до ініціатив по реформуванню країни.

У тому числі така діяльність пропонується здійснювати керуючись програмою Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки та «Реанімаційного пакету реформ», які розробила громадськість, проект якої викладений на сайті Transparency International Ukraine – http://ti-ukraine.org/news/4433.html .

Найближчим часом ми запросимо представників громадських організацій та всіх кому не байдужа доля України до проведення об’єднавчих дій та підписання відповідного меморандуму, який в подальшому буде пред’явлений представникам органів влади, як відповідна умова визнання задекларованого руху у бік приєднання до кращих демократичних реформ країни та реальної протидії корупції.

Метою створення Форуму громадських антикорупційних організацій є:

- виявлення та припинення корупційних дій з боку всіх суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення;

- введення в дію інституту громадських прокурорів, громадських слідчих-суддів, розроблення та прийняття на законодавчому рівні порядку їх виборів та діяльності, взаємодії з представниками правоохоронних органів та спеціальних суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидію корупції в рамках діючої нормативно-правової бази;

- здійснення фіксації випадків корупції та юридичне супроводження процесу реєстрації кримінального правопорушення та складання протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення;

- проведення громадського розслідування паралельного з розслідуванням уповноваженими правоохоронними органами;

- створення прозорої системи відстеження результатів розслідування та судового розгляду;

- пропагування активної протидії корупції, запобігання їй на всіх рівнях та підготовки громадян та громадських активістів щодо здійснення зазначених дій;

- широке висвітлення ходу та результатів антикорупційної діяльності в засобах масової інформації;

Здійснення такої діяльності стане лише однією з активних складових діяльності, обсяг якої відповідно до зазначеної Стратегії значно ширший та спрямований передусім на зміну застарілих стандартів поведінки та сприйняття корупційних моделей поведінки, як у «побутовій корупції», так й корупції високо посадовців.

Реалізація таких реформ передбачає зокрема і зазначені заходи:

  • проведення дерегуляції економіки;

- здійснення адміністративної та судової реформи, проведення реформи правоохоронних та контролюючих органів;

- недопущення корумпованих бізнес-компаній до публічних ресурсів, запровадження відповідальності юридичних осіб за корупцію;

- відкриття повного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- відкриття доступу до інформації з проведення тендерів у державному секторі;

- запровадження інституту бізнес-омбудсмена;

- розробка антикорупційної стратегії для приватного сектору;

- проведення інформаційно-освітніх антикорупційних програм.

Для реалізації антикризових реформ необхідно запуск реформування основних складових держави, а саме:

Створити три рівня влади –

1 – самокеровані громади;

2 – рівень міст і областей;

3 – центральна влада з законодавчо визначеними повноваженнями.

Сфера повноважень і відповідальності центральної влади – геополітика, безпека, наука, гарантії прав і свобод, загальнонаціональні правила і стандарти. Все інше має вирішуватися громадами .

Громади самоврядного органу – обирають суддів, прокурорів, керівництво муніципальної міліції: міліції громадської безпеки і дільничних локального рівня. Члени громади беруть участь у процесі прийняття рішень через інструмент громадських рад при радах громад і референдум прямої дії, члени якої будуть як обирати, так й відкликати будь-якого обраного представника влади через електронну систему “Я – виборець ” у разі голосування 75 % жителів громади.

Президент - обирається на загальних прямих виборах. Він очолює виконавчу владу, призначає міністрів і представників в містах і областях. Сфера повноважень президента – гарантування прав і свобод, безпека і геополітика.

Парламент – обирається на загальних прямих виборах. Повноваження парламенту – узгодження і затвердження законів і стандартів, призначення керівників правоохоронних органів центрального рівня, кандидатури яких пропонує Президент.

Організація реформування органів кримінальної юстиції та судоустрою.

Сучасним та цивілізаційним кроком змін органів кримінальної юстиції має стати поетапно, починаючи з керівництва, звільненню міліціонерів, прокурорів, службовців СБУ і суддів і конкурсного відбору нових суддів, прокурорів та керівників міліції.

Одночасно повинні бути створені професійні Національні академії суддів, прокурорів і міліціонерів на базі існуючих, що не буде потребувати витрат із бюджету, однак з обовязковою зміною викладацьких кадрів на демократичних люстраційнихї умовах, які мають почати готувати нові кадри для майбутнього.

Прокуратура входить в систему міністерства юстиції, принцип військового едіноначалія має бути трансформований як рутроградний. Прокурори не повинні залежати від вищестоящих чинів, а слугувати лише народові на професійних засадах.

Міліцію слід поділити з метою завадити принципу «кругової поруки» на:

- Службу громадської безпеки, фінансування та затвердження структури якої має бути передано органам місцевого самоврядування. У подальшому, керівники служби та дільничні – мають обиратися на прямих виборах членами громади, а персонал набиратиметься за загальними для всіх державних службовців у всіх галузях новозатвердженими правилами;

- Державну поліцію, що складається з слідчих, завдання яких – розслідувати тяжкі злочини;

- Спецпідрозділ швидкого реагування;

- Службу по боротьбі з наркотиками;

- Службу по боротьбі з організованою злочинністю;

- Службу протидії корупції

За Службою безпеки варто залишити лише контррозвідувальну функцію.

Директор Центру антикорупційних досліджень

ВГО «Правозахисна організація «Спільна Мета»

067-850-86-36; гаряча лінія -096-907-37-55

www.commongoal.org.ua proky@ukr.net І.Печенкін