Як громадськість може протидіяти корупції – підходи Transparency International

Як громадськість може протидіяти корупції – підходи Transparency International

 Під час проведення зустрічі, на якій були присутні представники Уряду та громадських організацій України, обговорювались питання їх взаємодії та співпраці з метою протидії корупції і механізмів побудови в Україні європейських стандартів реалізації своїх прав громадянами.          

  Запрошеним експертом на заході був регіональний директор Transparency International по країнах Європи та Центральної Азії Міклош Маршалл, який виступив з промовою про проблеми протидії корупції в Україні.   Він наголосив про те, що індекс сприйняття корупції у 2009 році в Україні, підготовлений Transparency International, ідентифікує її у своєрідному рейтингу корумпованості країн світу з оцінкою в 2.2 бали з 10 можливих (відповідає 146 місцю серед 180 країн – учасниць дослідження).   Під час дискусії учасниками у виступах зазначалося про те, що загальні темпи розповсюдження корупції в державі свідчать про необхідність рішучих кроків для порятунку України та виходу з корупційної прірви. Українська влада ніби то демонструє серйозність намірів протидіяти корупції, про що свідчить прийняття Парламентом нового антикорупційного законодавства, що вступає в законну силу з 1 січня 2011 року, введення Урядом посади Уповноваженого з питань антикорупційної політики, створення Президентом В.Ф. Януковичем Національного антикорупційного комітету.  

У той же час, традиційно високий рівень адміністративної та політичної корупції в Україні тримається на фоні фактичного схвалення корупції населенням держави. Сьогодні українці вже сприймають корупцію як частину своєї культури, складову національного менталітету і це являється серйозною загрозою.

За результатами зустрічі між представниками глобальної антикорупційної неурядової організації „Transparency International”, Фонду Фрідріха Науманна та громадськими організаціями України було прийнято рішення про їх співпрацю з Всеукраїнською громадською організацією „Правозахисна організація „Спільна мета”.