PUBLIC REPORT ON THE EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES FULFILLMENT IN UKRAINE   Despite that from the moment of adoption the Law of Ukraine “On Ratification of the European Charter for Regional or Minority Languages” #802-IV of 05.15.2003 four years had passed, not a single legislation act directed to the Charter’s provisions implementation was adopted. Furthermore, in Ukrainian legislation there is no legislative act that would define the powers of local authorities regarding recognition of languages, which are commonly used on the territories of definite administrative areas, that makes impossible any further activity on the Charter implementation. It demonstrates as sharpness of the language problem in Ukraine as inability of government to settle it. But in Ukraine a lot of famous politicians, even the whole political movements and parties try to keep silent about the language problem, show it to be forced and politically caused, not taking into consideration the fact that at least each fourth citizen of Ukraine is a representative of a national minority, and not less than 40% of our country population use other languages than Ukrainian for daily communication. For example, after the Charter had entered into force the President of Ukraine V. Yuschenko stated repeatedly that “the subject of regional languages as a category, as a definition does not exist either in the Constitution, or in ...
Коментарі Вимкнено до PUBLIC REPORT ON THE EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES FULFILLMENT IN UKRAINE Прочитано 2375 раз(a) Узнать больше »
громадський звіт щодо виконання Європейської хартії регіональних мов або мов меншин    Незважаючи на те, що від часу прийняття Закону України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин” №802-IV від 15.05.2003 р. минуло чотири роки, наразі не прийнято жодного законодавчого акту, спрямованого на реалізацію закріплених у Хартії положень. Понад те, у вітчизняному законодавстві відсутній законодавчий акт, який би визначав повноваження місцевих органів влади щодо визнання мов такими, які є поширеними на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що робить неможливою будь-яку ефективну діяльність щодо застосування Хартії. Це зайвий раз демонструє як гостроту проблеми мов в Україні, так і неспроможність та небажання держави її вирішити. Адже ...
Коментарі Вимкнено до ГРОМАДСЬКИЙ ЗВІТ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ МОВ АБО МОВ МЕНШИН Прочитано 1402 раз(a) Узнать больше »
 Пропозиції та зауваження ВГО “Правозахисна організація “Спільна Мета” та ВГО «ПГР «Російськомовна Україна» до тексту “Другої періодичної доповіді України про виконання Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин” 1. Готуючи чергову періодичну доповідь щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, державним органам України необхідно дотримуватися Плану чергової періодичної доповіді, котрий був схвалений Комітетом Міністрів на 1056 засіданні 6 травня 2009 року, у якому наголошено, що «… періодична доповідь повинна містити інформацію щодо заходів вжитих на виконання рекомендацій, схвалених Комітетом Міністрів, а також питань та рекомендацій, висловлених Комітетом експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин». Цього ...
Коментарі Вимкнено до Пропозиції та зауваження ВГО “Правозахисна організація “Спільна Мета” та ВГО «ПГР «Російськомовна Україна» до тексту “Другої періодичної доповіді України про виконання Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин” Прочитано 343 раз(a) Узнать больше »
Каждый год в Украине регистрируются около двухсот новых общественных организаций. Однако далеко не все они выражают интересы хоть какой-нибудь части общественности. Самое короткое определение третьего сектора — это те организации и союзы, которые не входят в первый и второй сектора. Но, конечно, при этом нужно сказать, что такое первые два сектора. Бросить взгляд на них нелишне еще и потому, что они оказывают на третий сектор заметное, а в украинских условиях — сильное и даже определяющее влияние. Под первым сектором обычно понимаются органы государственной власти и местного самоуправления, государственные организации (самая крупная отечественная госорганизация — это Национальная академия наук Украины), а также политические партии, то есть организации, борющиеся за власть (в Украине ...
Коментарі Вимкнено до Третий сектор по-украински: под властью и под бизнесом Прочитано 6940 раз(a) Узнать больше »